Ogłoszenia

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU              20 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech, więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby misji.
  2. Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Na wypominki jednorazowe i roczne można składać w zakrystii i kancelarii.
  3. Polecamy lekturę prasy katolickiej. W tym tygodniu do nabycia: Tygodnik „Idziemy”, w którym artykuły: Zapach Księdza Jerzego, Bp Jeż: posyłam najlepszych, Szpieg w komórce. W zakrystii są do nabycia kalendarze ścienne na 2020 r.
  4. Serdeczne życzenia kierujemy pod adresem jubilatów i solenizantów nowego tygodnia.
  5. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Michalina Pawlonka, l. 78, zam. Kawęczyn 77, Wieczny odpoczynek…
  6. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
  • 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.