Historia

Parafia utworzona w XIV w. Do 1925 r. należała do diecezji płockiej. Obecny kościół wzniesiony został w 1848 r. w miejscu wcześniejszego drewnianego z 1710 r., spalonego w 1846 r. Fundatorem budowy był Gustaw Zieliński (1809-1881) – właś­ciciel dóbr Skępe i Łążyn. W 1938 r. rozpoczęto prace przy rozbudowie kościoła o transept i prezbiterium, które zostały przerwane przez drugą wojnę światową. Ostatecznie ukończono je w 1955 r. Konsekracja kościoła dokonana przez ks. bp. Antoniego Pawłowskiego 4IX 1954 r.

Budowla niezorientowana na osi wschód-zachód, z wejściem głównym od wschodu i prezbiterium od zachodu. Murowana z cegły, na kamiennym cokole, tynkowana. Założona na planie krzyża łacińskiego. Bryła kościoła zwarta, z wieżą dzwonną nad częścią wschodnią korpusu i wieżyczką na sygnaturkę nad prze­cięciem ramion transeptu z korpusem. Korpus i prezbiterium nakryte wspólnym dachem dwuspadowym z dodatkową połacią zachodnią, ramiona transeptu dachami trójspadowymi – pokryte dachówką.

Wnętrze kościoła, salowe, otwarte półkolistymi arkadami na ramiona tran­septu. Ściany akcentowane pilastrami, na kolebce grunt wyznaczający pierwotną długość korpusu. Przy ścianie wschodniej chór muzyczny wsparty na czterech filarach, z których dwa środkowe, przedłużone ku górze, stanowią podstawę wieży dzwonnej.

Kapitalny remont kościoła przeprowadzono w latach 2008-2010 staraniem parafian, darczyńców i księdza proboszcza.

Kaplica przedpogrzebowa zbudowana w latach 1995-1998 według projektu mgr inż. Adama Wincka z Torunia. Kaplica ma pomieszczenie chłodnicze na trzy trumny i pomieszczenie na ok. 40 osób – uczestników modlitwy przed pogrze­bem.

Krzyże i figury przydrożne: 4 krzyże przydrożne, 3 figury – kapliczki Matki Bożej, 2 figury Pana Jezusa.

Proboszczowie i administratorzy w XX i XXI w.:

 • Marcin Włostowski (1889 – 1937),
 • ks. Józef Rosiński (1937 – 1948),
 • ks. Hieronim Łysiak (1948 – 1949),
 • ks. Stanisław Dymiński (1949 – 1950),
 • ks. Zenon Smogorzew­ski (1950 – 1958),
 • ks. Stefan Smarzyński (1958 – 1969),
 • ks. Ryszard Maciejowski (1969 – 1977),
 • ks. Józef Janiak (1977 – 1981),
 • ks. Antoni Staszak (1981 – 1986),
 • ks. Jó­zef Dusiński (1986 – 2006),
 • ks. Mirosław Lament (2006 – 2013),
 • ks. Krzysztof Czyżak (od 2013)